For virksomheder

Er du interesseret i at benytte din-mening.dk, dvs. at gennemføre undersøgelser blandt dine gæster, kunder, besøgende og lignende, kan du læse mere nedenfor – og udfyld gerne formularen, så kontakter vi dig snarest

 • din-mening.dk online – er relevant når du i forvejen kender målgruppens emails og/eller mobil-nummer
 • din-mening.dk offline – er relevant i andre tilfælde, fx:
  • Du er detailhandler og vil vide mere om dine kunders oplevelse i butik; invitationskort kan udleveres ved udgangskasse eller udgang
  • Du har gæster til et teater, museum, udstilling, café eller lignende; invitationskort kan fx udleveres ved indgang sammen med billet
  • Du har brug for interviews i en speciel målgruppe som du kan identificere og invitere på f. eks. strøg og undervisningssteder
  • Du opnår for lav deltagelsesrate med online-inviterede undersøgelser
 • din-mening.dk online og din-mening.dk offline kan selvfølgelig integreres i et 360° touchpoint setup
 • din-mening.dk spørgeskemaer udarbejdes til den enkelte kundes behov, og der er mulighed for avancerede funktioner
 • din-mening.dk er 100% GDPR compliant

din-mening.dk offline

Kunder/gæster får udleveret Invitationskort på relevante steder:

Nem adgang til undersøgelsen – kunder/gæster kan efter eget valg deltage …

 • ved at sende SMS til et kvik-nummer
 • ved at gå direkte til en nem hjemmesideadresse: din-mening.dk
 • ved at scanne QR-kode

Option: Vi kan sikre mod snyd/gengangere med en unik kode pr. Invitationskort, der kun kan bruges een gang

De individuelle koder kan indeholde vigtig baggrundsinformation om fx “afdeling” (hvis en kæde har butikker/cafeer i flere byer), medarbejder eller lignende: Hver “afdeling” sted har sin egen kode-serie, der genkendes i analyse/rapportering

din-mening.dk offline Invitationskort

Se og prøv eksempel på invitationskort:

Invitationskort kan layoutes efter eget valg (logo, billeder, konkurrence, formuleringer osv.)

Vi sørger for påtrykning af unikke koder

Der kan anvendes konkurrencer for øget deltagelse

Invitationskortet kan evt. også bruges til marketing (kommende begivenheder, opfordring til kundeklub osv.)

din-mening.dk kan selvfølgelig også håndtere invitation påtrykt bon eller lignende, men det er vores erfaring, at særskilte Invitationskort giver den bedste kunde-/gæsteoplevelse og svarprocent

din-mening.dk Spørgeskemaer

 • din-mening.dk spørgeskemaer skal være korte, max. 3 min., og gerne kortere, for øget deltagelse
 • Brug standardspørgsmål eller egne formuleringer (standardspørgsmål giver mulighed for sammenligninger/benchmark)
 • Brug lukkede svar/ratings og/eller åbne svar (begrundelser med deltagernes egne ord)
 • Få straksbesked ved bestemte svar (fx utilfredse kunders begrundelser), så I kan følge individuelt op (hvis kunden/gæsten har givet accept)
 • Brug sprogvarianter hvis du har kunder/gæster fra forskellige lande
 • Spørgeskema udarbejdes i det enkelte tilfælde i samarbejde med FactiCom, der har mange års erfaring med kundeundersøgelser

Prøv selv skemaeksempler, der illustrerer forskellig setup valg:

 • Byggemarked – her kan svarpersonen gå tilbage i skemaet, og der er lodtrækning. Skemaet er i et “moderne” layout
 • Genbrugsstation – her er der lagt op til, at forskellige genbrugsstationer i kommunen har hver deres stak invitationskort, aktuelt det Frederiksværk, og der er anvendt et mere “gammeldags” skemalayout
 • Kultursted (her benyttes “progress bar” i bunden af siden så svarpersonen kan se hvor langt han/hun er i spørgeskemaet, da skemaet er lidt længere)
 • Café – her er eksempel på, at samme din-mening kunde har to cafeer; de to sæt invitationskort identificerer hvilken, uden at besvære kunden; der anvendes i dette skema 11-punkts svarskala og svarpersonen kan ikke gå tilbage i spørgeskemaet

Udover disse enkle eksempler giver din-mening.dk mulighed for de funktioner, der er relevante for alle slags undersøgelser (randomisering, kvotering, multi media, routings etc.) ligesom layout kan tilpasses ethvert ønske

din-mening.dk Straksbeskeder

Du kan vælge at der skal sendes besked til bestemte personer i din virksomhed, hvis en kunde/gæst afgiver bestemte svar (og giver tilladelse til opfølgning). Straksbeskeder kan opsættes præcis efter dit behov:

 • Betingelser (hvornår trickes en straksbesked)
 • Modtager(e) (hvem skal modtage straksbesked, modtager(e) kan være forskellig ved forskellige betingelser)
 • Indhold (hvad skal straksbeskeden indeholde – hele besvarelsen (skemaet) eller udvalgte svar (f.eks. rating på ”besked trigger spørgsmålet” og uddybning i en åben besvarelse))
 • Metode (straksbeskeder via SMS, email, tabel i dashboard)

Hensigtsmæssig opsætning af straksbeskeder skal sikre

 • at de ”rigtige” kunder/gæster opfanges
 • at mængden af alerts er håndterbar for din virksomhed

For at straksbeskeder er meningsfulde skal du have et beredskab til at håndtere disse hændelser

din-mening.dk Rapportering (resultater)

Som kunde hos “din-mening.dk” har du altid adgang til opdaterede resultater af dine kunders/gæsters svar i form af et online dashboard.

Se et dashboard-eksempel for den fiktive byggemarkedskæde “BYG A/S”:

Klik her eller på billedet nedenfor og benyt derefter (“Sign in” på PowerBI hovedside):

 • Brugernavn: demo@facticom.com
 • Password: TryMeOut123.

Fra dashboardet (dit eget) kan du også downloade alle enkeltsvar, hvis du selv vil foretage andre analyser.

Dashboard kan udbygges med at inkludere egne data, f. eks. kundestrøm, bestemte marketing-indsatser, bestemte medarbejderindsatser så mulige effekter af disse på kunde-/gæste oplevelsen kan analyseres.

din-mening.dk Priser

Der er en opstartspris på 1.000-10.000 kr. og en løbende månedlig abonnementspris. (Dertil kommer udgifter til tryk af invitationskort.)

Konkret pris afhænger bl. a. af

 • Antal invitationskort der skal trykkes
 • Om der anvendes et standard eller et individuelt tilpasset spørgeskema
 • Spørgeskema længde og kompleksitet
 • Om der skal anvendes billeder, video etc.
 • Antal “afdelinger” der skal administreres
 • Om der er sprogvarianter af invitationskort og online spørgeskemaer
 • Om dataadgang/dashboard skal være standard (med få muligheder) eller skræddersyet

For den helt lille virksomhed (med et lille volumenbehov), der anvender standard spørgeskema for branchen, kan prisen sammenlignes med et månedligt mobilabonnement, til ca. 10.000 kr./måned for en skræddersyet enterpriseløsning med specifikt spørgeskema, avanceret/tilpasset dashboard, evt. adskillige sprogversioner etc.

Vil du høre mere ? - Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest